Våra tjänster och produkter

Vi på IFO Vattenrening har specialiserat oss på olika reningstyper, flotation, luftning, ozonrening, filtrering och kväverening. I företagets utbud ingår även reservdelsförsäljning och servicearbeten. Vi står även till tjänst med råd, vid val och dimensionering av komponenter och kompletta anläggningar.