AB IFO Vattenrening grundades 1986 och har sedan starten byggt ett antal vattenverk och avloppsreningsverk både i Sverige och utomlands. Vi projekterar med modern CAD-teknik och levererar alltid utrustning av senaste och mest effektiva typ. Företaget samarbetar med 50–100 leverantörer, för att oberoende kunna erbjuda de bästa tekniska lösningarna till våra kunder.

Företaget har ett komplett utbud av tjänster inom vattenreningsområdet, från reservdelsförsäljning till kompletta anläggningar där vi tar fullt ansvar för processlösning, projektering, montage samt idrifttagning och utbildning av beställarens personal. Genom målinriktad satsning på kvalificerade medarbetare och utrustning ligger vi långt fram
inom vattenreningstekniken. Företaget är certifierat enligt FR2000. I vår certifiering igår 5 olika certifikat.

– Miljö
– Arbetsmiljö
– Brandskydd
– Kompetens
– Socialt ansvarstagande

Exempel på arbetsområden och tekniker:

 • Processutformning med processgaranti, detaljprojektering samt entreprenadutförande med funktionsgaranti av Va-anläggningar inom kommunal och industriell vattenrening.
 • Design, projektering samt entreprenadutförande av avloppsreningsverk, pumpstationer
  och dricksvattenanläggningar.
 • Prefabricerade minireningsverk och småskaliga avloppsanläggningar.
 • Utredningar och entreprenadbesiktningar av Va-anläggningar.
 • Fältarbete, karteringar, samt statusuppdatering avseende processtekniska installationer
  inom befintliga anläggningar.
 • Filtrering.
 • Ozonrening.
 • UV-desinfektion.
 • Luftningssystem.
 • Biofilter.
 • Flotation.