Det finns olika filteringstekniker exempelvis 2-media filter, aktivt kolfilter eller alkaliska filter.

 

En av de grundläggnade idéernamed filterkonstruktionen är att använda både luft och vatten vid backspolning.

Detta ger mindre total spolvattenförbrukning och mindre momentana spolvattenflöden. Därför kan man också använda mindre avloppsflöden från verket.

Vår filterkonstruktion ger en garanterad effektiv och jämn renspolning över hela filterbädden. Spolning med luft/vatten ger jämfört med enbart vattenspolning en kraftig mekanisk bearbetning av sandkornen och de ansamlade föroreningarna varför t ex separata ytspolningsystem ej erfordras.