Ett riktigt reningsverk

 • Komplett reningsverk med mekanisk rening (sedimentering), biologisk och kemisk rening av avloppsvattnet. Det kompletta reningssystemet består av en separat, konventionell slamavskiljare, följt av BioKube biolo- giska-kemiska minireningsverk.
 • Lämpliga anläggningar för samfällighetsföreningar, campingar och kommuner.
 • Kompakt. Ingen dålig lukt. Låg ljudnivå.
 • Enkelt underhåll/ansvar för anläggningsägaren (slamtömning och larm).
  Obs! All slamtömning på ett ställe – från slamavskiljaren.
 • Låg driftkostnad (låg energi- och kemikalieförbrukning).
 • Driftsäkert.
 • Enkel installation, normalt i mark.

Genom en mycket smart teknik-lösning bibehålls den biologiska reningsförmågan trots mycket varierande mängd eller inget avloppsvatten under längre perioder. Om tekniken – några fördelar med BioKubes reningsprocess:

 • Biofilmteknik – en reningsteknik mycket väl anpassad för småskalig avloppsvattenrening. Nedbrytande bakterier växer på en bädd av filter-material och bildar en s.k. biofilm. Denna är mycket beständig, anpassar sig efter avloppsmängden och kan ej ”sköljas ut ur” minireningsverket.
 • Kontinuerlig reningsprocess: det är alltid vatten kvar i tankarna på en normalnivå och detta är i rörelse mellan samtliga reningssteg, även när inget avloppsvatten tillförs. På detta sätt hålls BioKuben ”start-klar” i stor utsträckning med avseende på den biologiska reningen. Därmed undviks längre uppstartsperioder med sämre reningsresultat.
 • Mycket höga reningsgrader i ett förhållandevis kompakt minireningsverk, eftersom befintlig volym i föregående, separat slamavskiljare används för slamretur (slamlagring) och kväverening.

BioKube småskaliga reningsverk för 10 hushåll och uppåt
BioKube finns även i större utföranden, från 10 hushåll och uppåt. Det är samma reningsprincip och utformning (slamavskiljare, pumpbrunn/bufferttank samt biologisk rening i ett eller flera steg och kemisk rening). Kontakta IFO Vattenrening för information om våra större småskaliga renings-anläggningar BioKube Jupiter

IFO Vattenrening kan lösa det mesta inom enskilda avlopp. Kontakta oss för förslag på t.ex.
extra pumpning (tryckavloppssystem), skräddarsydda minireningsverk för specialobjekt (småskalig industri såsom minimejerier; stugbyar och kursgårdar etc.) och infiltrationssystem.