Norrköpings kommun

Luftningsanläggning

  • 3.996 st T315 (tallriksluftare)
  • 84 st omrörare
  • 6 linjer med vardera 5 zoner separata reglerventiler
  • Luftreglerområde 1.889-19.240 Nm3/h
  • Bassängstorlek 96x4x5
  • Max syrebehov 600 kg/h