Östersunds kommun

Ozonanläggning

Kapacitet: 6840 g/h
Igångsättning: 1998

Data:

  • Max kapacitet 3 linjer á 900 m3/h
  • Ozongeneratorer (Trailigaz) 3 st á 2,3 kg O3/h
  • Ozonet blandas in via dysor i 3 st kontakttankar.
    Minnesgärde blandar in ozon för att förbättra vattnets smak, lukt och färgegenskaper.
  • Ozon lämpar sig också bra som oxidant för järn och mangan.

Sveriges största OZON-anläggning för dricksvatten.