Göteborgs kommun

Dricksvattenverk

IFO har hittills byggt om en av totalt 7 st sedimenteringsbassänger med en flotationsenhet på övervåningen och en Zickertskrapa på undervåningen, resultaten verkar mycket lovande, aluminiumresten har sjunkit till 0,15 mg vilket indikerar en fördubbling av gångtiderna på kolfiltren vilket betyder en besparing på 1100 m3 behandlat spolvatten.

Kombinationen flotation och Zickertskrapor gör att behovet av rengöring av bassängerna blir praktiskt taget obefintligt, besparing 1300m3/dygn.

Total besparing 1300 +1100=2400 m3/dygn till detta ska läggas den nästan hundra procentiga reduktionen av alger.