Luftning

Tallriksluftare Rörluftare Aire-O
GUMMIMEMBRANLUFTARE FÖR AVLOPPSRENING
^^
Upp
Gummimembranet i IFOs luftare är försett med ett stort antal mycket små slitsar. Under arbetstryck utvidgas gummimembranet varvid slitsarna öppnas och släpper igenom erforderlig luftmängd för effektiv syresättning. Ju mindre hål desto mindre luftbubblor desto bättre syresättningskapacitet.

IFOs luftare är den enda marknaden som är försedd med fjäderbelastad backventil. Vid avbrott i lufttillförseln pressas gummimembranet ihop av vattentrycket. Luftslitsarna sluts och förhindrar därmed att avloppsvattnet kan tränga in bakvägen med igensättning som följd. En ytterligare säkerhet utgör den inbyggda backventilen.

Gummimembranluftare

Teknisk information:
Teknisk information om gummimembranluftaren Elastox-T.
Ladda hem som PDF-fil Elastox-T.pdf

Se hur vi löste Slottshagens Avloppsreningsverk i Norrköpings kommun.

MEMBRANLUFTARE ELASTOX-R

Byt snabbt till Elastox-R membranluftare av gummi

^^
Upp

Byt ut gamla keramiska rörluftare för att undvika igensättningsproblem som medför att den viktiga biologiska reningseffekten reduceras.

Ett lagom flexibelt gummimaterial är lämpligare för finblåsiga luftningssystem. Ett stort antal fina lufthål öppnas endast under arbetstryck - och stängs sedan automatiskt. Samtidigt sparar man så mycket energi med Elastox-R membranluftare av gummi att investeringen betalar sig själv på kort tid.

För monteringen finns anpassingsbrickor för alla typer av T-stycken. Själva installationsjobbet tar bara några minuter per luftare och kan utföras av en person.

Rörluftare

Elastox-R membranluftare av gummi kan ersätta alla andra typer av rörluftare. Anpassningsbrickor finns för alla typer av T-stycken. Gummimembranen är tillverkade av ett speciellt syntetgummi som visat sig mycket tåligt i praktisk drift. Elastox-R rörmembranluftare av gummi är utvecklade för effektiv luftning av avloppsvatten t ex: aktivslambassänger, slamstabilisering, luftning av rännor och kanaler osv.
Men kan även användas för luftning eller oxidering av järn och mangan i renvatten.

Elastox-R ger en finblåsig luftbild som garanterar stor syresättnings-effektivitet. Noga definerat avstånd mellan porerna i gummimenbranet förhindrar att små luftbubblor slås samman till större bubblor. Alltså ingen koalesens. Kapacitetsområdet är mycket brett: 0-12 m3/h per meter luftare.

Teknisk information
Teknisk information om rörmembranluftaren Elastox -R.

Ladda hem PDF-fil Elastox-R.pdf

Referens GRYAB Ryaverket i Göteborg.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss info@ifowater.se

YTLUFTARE - OMRÖRARE

IFO Vattenrening representanterar Aeration Industries International, Inc i Sverige som är världsledande på ytluftare och aspirators.

Ytluftare Aire-O2 Triton

En ytluftare - aspirator med kompressor för luftning och omröring.

 • Hög syrekapacitet
 • Hög omröringskapacitet
 • Minimala aerosoler
 • Dubbelfunktion syresättning med omröring för t ex nitri- och denitrifikation
 • Osänkbar
 • 2 - 25 kW

Aire-O2 Aspirator

En ytluftare - aspirator för luftning och omröring.

 • God syresättning
 • Hög omröringskapacitet
 • Minimala aerosoler
 • Osänkbar
 • 2 - 110 kW

Aire-O2 Turbo

En ytluftare - aspirator för främst industrier i dammanläggningar och stora bassänger.

 • Hög syresättning
 • Hög omröringskapacitet
 • Låg spritshöjd
 • Minimala aerosoler
 • Dubbelfunktion syresättning med omröring för t ex nitri- och denitrifikation
 • Osänkbar
 • 5,5 - 110 kW

Aire-O2 Mixer

En omrörare för mängder av applikationer

 • I anaeroba zoner (ej luftning)
 • För SBR-teknik
 • Mycket god omröringseffekt
 • I kombination med luftningsutrustning
 • Osänkbar
 • 1,5 - 25 kW
Mer information på Aerations Industries Int Inc i USA.
Startsidan