Sandfilter & dysor

Luft/vatten-
spolande
öppna sandfilter
Sandfilter
En av de grundläggnade idéerna med filterkonstruktionen är att använda både luft och vatten vid backspolning.

Detta ger mindre total spolvattenförbrukning och mindre momentana spolvattenflöden. Därför kan man också använda mindre avloppsflöden från verket.

Vår filterkonstruktion ger en garanterad effektiv och jämn renspolning över hela filterbädden. Spolning med luft/vatten ger jämfört med enbart vattenspolning en kraftig mekanisk bearbetning av sandkornen och de ansamlade föroreningarna varför t ex separata ytspolningsystem ej erfordras.

Dysor

FILTERBOTTENDYSAN
Den här detaljen har en mycket viktig uppgift. Den ser till att fördelningen mellan luft och vatten blir exakt rätt under backspolning. I filterbottnen sitter 60 dysor per m2. Sanden vilar direkt på dysan som kan användas utan stödlager av grus.

Dysan är tillverkad av polypropenylen och har en löstagbar topp, vilket är en stor fördel vid rengöring och vid byte av kornstorlek i filtermaterialet. Endast dysans topp behöver bytas för att erhålla optimal spaltvidd!

Dysan tillhandahålles i en mängd olika utföranden samt med olika fästelement som tillbehör.

Sandbädden förblir dessutom hela tiden homogen, vilket ger högre slamlagringskapacitet jämnfört med vattenspolande filter.

Filterkonstruktionen kan även tillämpas för 2-media filter, aktiv kolfilter eller alkaliska filter.

IFO Vattenrening har byggt och renoverat många vattenverk genom åren och vi vet av erfarenhet hur viktigt det är att välja de rätta kom-ponenterna. När det gäller filterdysor har vi valt Wassertechnische Typ S i våra anläggningar.

Se några av våra referenser ex Forslunda Vattenverk, Umeå kommun.

Startsidan