Ett riktigt reningsverk – i det lilla formatet

Produktbeskrivning »
Reningsprocessen - steg för steg »
Reningsresultat »
Samarbetspartners/Återförsäljare »

LADDA NER ELLER SKRIV UT, pdf
Infoblad BioKubes reningsmetod »

PRODUKTDATABLAD
BioKube Pluto 5 »
BioKube Venus 5-10 pe »
BioKube Venus 2200 10-15 pe »

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
BioKube Pluto 5 pe »
BioKube Venus 5-10 pe »
BioKube Venus 2200 10-15 pe »

 • Komplett reningsverk med mekanisk rening (sedimentering), biologisk och kemisk rening av avloppsvattnet*

  *Det kompletta reningssystemet består av en separat, konventionell slamavskiljare, följt av BioKube biologiska-kemiska minireningsverk

 • Renar samtligt hushållsavloppsvatten (bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten)

 • Uppfyller dagens nya reningskrav för reningsanläggningar för enskilda avlopp;
  kvalitetssäkrat (EU-certifierat enligt CEN 12566-3)

 • Kompakt. Ingen dålig lukt. Låg ljudnivå.

 • Enkelt underhåll/ansvar för fastighetsägaren (slamtömning och larm). Obs! All slamtömning på ett ställe - från slamavskiljaren.

 • Serviceavtal

 • Låg driftkostnad (låg energi- och kemikalieförbrukning)

 • Driftsäkert

 • 20 års funktionsgaranti/minimum”livslängd”

 • Enkel installation, normalt i mark

 • Finansiering kan erbjudas

 • Toppresultat för BioKube i landsomfattande test!, pdf »

Har du en fungerande slamavskiljare (trekammarbrunn)? – Då kan endast ”BioKuben” kopplas på din befintliga slamavskiljare, under förutsättning att den har tillräcklig volym (t.ex. minst 2 kubikmeter för 1 hushåll). Ett mycket prisvärt alternativ för uppgradering av ditt enskilda avlopp!

Har du ett fritidshus? BioKube minireningsverk klarar uppgiften! Genom en mycket smart tekniklösning bibehålls den biologiska reningsförmågan trots mycket varierande mängd eller inget avloppsvatten under längre perioder.

Om tekniken - några fördelar med BioKubes reningsprocess:

 • Biofilmteknik – en reningsteknik mycket väl anpassad för småskalig avloppsvattenrening. Nedbrytande bakterier växer på en bädd av filtermaterial och bildar en s.k. biofilm. Denna är mycket beständig, anpassar sig efter avloppsmängden och kan ej ”sköljas ut ur” minireningsverket.

 • Kontinuerlig reningsprocess: det är alltid vatten kvar i tankarna på en normalnivå och detta är i rörelse mellan samtliga reningssteg, även när inget avloppsvatten tillförs. På detta sätt hålls BioKuben ”start-klar” i stor utsträckning med avseende på den biologiska reningen. Därmed undviks längre uppstartsperioder med sämre reningsresultat.

 • Mycket höga reningsgrader i ett förhållandevis kompakt minireningsverk, eftersom befintlig volym i föregående, separat slamavskiljare används för slamretur (slamlagring) och kväverening.

BioKube småskaliga reningsverk för 10 hushåll och uppåt
BioKube finns även i större utföranden, från 10 hushåll och uppåt. Det är samma reningsprincip och utformning (slamavskiljare, pumpbrunn/bufferttank samt biologisk rening i ett eller flera steg och kemisk rening). Kontakta IFO Vattenrening för information om våra större småskaliga renings-anläggningar BioKube Jupiter och BioKube BioReaktor.

IFO Vattenrening kan lösa det mesta inom enskilda avlopp. Kontakta oss för förslag på t.ex.
extra pumpning (tryckavloppssystem), skräddarsydda minireningsverk för specialobjekt (småskalig industri såsom minimejerier; stugbyar och kursgårdar etc.) och infiltrationssystem.Startsidan