Produktbeskrivning
Fyra modeller. Rening av avloppsvatten mellan 1-6 hushåll
BioKube är ett komplett minireningsverk som består av biologiska reningskamrar (1-4 st.) med biofilter, utrustning för kemisk rening samt tekniklåda (med styrenhet, luftpumpar m.m.)

Minireningsverket är tillverkat i polypropen-/polyeten-plast. I tabellen redovisas deras reningskapacitet, mått och vikt. Anm. 1 PE motsvarar ungefär 150 liter avloppsvatten per dygn.

BioKube Pluto Venus Venus 2200 Mars
Kapacitet 5 pe 5/10 pe 10/15 pe 15/20/25/30 pe
Höjd 165 cm 185 cm 220 cm 150 cm
Diameter 100 cm 110 cm 126 cm 200 cm
Vikt 95 kg 170 kg 200 kg 325-360 kg

BioKube är ett nyckefärdigt minireningsverk, som kompletteras med konventionell slamavskiljare. Installation sker normalt i mark och innefattar relativt enkel grävning, rördragning och elinstallation inklusive larm.

För 1-2 hushåll består det kompletta minireningsverket av, i ordning

  1. Slamavskiljare (separat, olika fabrikat kan erbjudas)
  2. BioKuben (med inbyggd pumpbrunn/bufferttank)

För 3 hushåll och uppåt består det kompletta systemet av, i ordning

  1. Slamavskiljare (separat, olika fabrikat kan erbjudas)
  2. Pumpbrunn/bufferttank (separat, olika fabrikat kan erbjudas)
  3. BioKuben

Exempel: BioKube minireningsverk för 1 hushåll, 2 alternativ:
BioKube Pluto: rening av organiskt material (BOD7) samt fosfor (P), reningseffekt Standard
BioKube Venus: rening av organiskt material (BOD7) samt fosfor (P) samt kväve (N),
reningseffekt Elite. Se reningseffekt Standard och Elite under Reningsresultat »

BioKube minireningsverk 5 pe, modell Pluto/Venus (inbyggd pumpbrunn)
Slamavskiljare, volym minst 2 m3

Exempel: BioKube minireningsverk för 6 hushåll


BioKube minireningsverk, modell Mars 30 pe
Separat pumpbrunn/bufferttank, volym minst 2 m3
Slamavskiljare, volym minst 12 m3