Processtyper & vattenbehandlingsutrustning

Vi på IFO Vattenrening har specialiserat oss på olika reningstyper,
flotation, luftning, ozonrening, filtrering och kväverening.

I företagets utbud ingår även reservdelsförsäljning och servicearbeten.
Vi står även till tjänst med råd, vid val och dimensionering av komponenter
och kompletta anläggningar.

BioKube - en ny generation av minireningsverk

Läs mer »

Flotation en kostnadseffektiv reningsmetod.
Flotation har många fördelar.

Läs mer »

Luftning. En viktig del i den biologiska reningsprocessen.
Bottenluftningssystem av gummimembrantyp (GVA, Elastox).
Bottenluftningssystem (medelfina luftbubblor).
Ytluftningssystem, Turboytluftare, Ejektorytluftare, AireO2.
Ozonrening. Ozon är ca 3200 ggr snabbare jämfört med klor när det gäller avdödning av bakterier!

Läs mer »

Filtrering. Det finns olika filteringstekniker exempelvis
2-media filter, aktivt kolfilter eller alkaliska filter.

Läs mer »

Kväverening. Unik biologisk fosfor- och kvävereduktion
med OCO-metoden.

Läs mer »


Startsidan