Ifo Vattenrening

Certifierade enligt FR2000

Affäridé
Vår affärsidé är att erbjuda kommuner och industrier vattenrening, med tillhörande el- och automationsutrustning, i alla dess tillämpningar, till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet. Dessutom erbjuder vi privatpersoner minireningsverk för enskilda avlopp.

AB IFO Vattenrening grundades 1986. Sedan dess har företaget byggt och upprustat en rad välkända vattenverk och avloppsverk både i Sverige och utomlands.

Vi tar fram kundanpassade lösningar och strävar efter att ligga i främsta ledet vad gäller vattenreningstekniken. Vi arbetar även för att ha en hög service mot våra kunder. Vi projekterar med CAD-teknik och levererar alltid utrustning av senaste och mest effektiva typ. Våra uppdrag är jämt fördelade mellan processvatten, avlopp och dricksvatten. Våra kunder består främst av kommuner och industrier.

Företaget har ett komplett utbud av tjänster inom vattenreningsområdet, från reservdels-försäljning till kompletta anläggningar där vi tar fullt ansvar för processlösning, projektering och montage samt idrifttagning och utbildning av personal.

Verksamhetspolicy
Vattenrening i alla dess tillämpningar är vår specialitet. Vi tar hand om hela vattenrenings-projekt från ritbord till igångkörning och utbildar beställarens personal - en garanti för störningsfri drift under många år.

Vår verksamhet bygger på fyra hörnstenar; kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet samt kompetensutveckling. I vårt dagliga arbete innebär det inte bara att vi skall uppfylla våra kunders och myndigheternas krav, utan även att vi skall;
  • ständigt förbättra verksamhetssystemet och anpassa verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen
  • ha ett antal mätbara parametrar för att kunna läsa av kvalitet och förbättringstakt
  • sträva efter att begränsa våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt
  • samverka med våra kunder och andra intressenter för att nå miljöförbättringar
  • utföra våra uppdrag med god ordning och säker arbetsmiljö
  • ständigt utveckla vår personals kompetens för att möta framtida kompetensbehov
När det gäller rent vatten, tala med oss!

Startsidan