Industriell vattenrening

Rent vatten på Arlanda - en komplicerad process som också avskiljer kadmium
Reningen av avloppsvattnet på Arlanda var ett komplext uppdrag för IFO Vattenrening. Det förorenade vattnet innehåller bl a kadmium men sedan IFOs projektledare gjort sitt är nu restprodukten rent vatten som går vidare till recipient.
Oljor, tensider, tungmetaller... Det är ingen hejd på vad avloppsvattnet från en industri kan innehålla. Men med dagens teknik kan även rejält förorenat avloppsvatten förvandlas till rent vatten och om någon vet hur så är det IFO Vattenrening.

På Arlanda flygplats är miljöfrågorna ständigt i fokus. Och då handlar det inte bara om bullerstörningar och utsläpp via flygplanens avgaser. All verksamhet på marken kan inne-bära miljöpåverkan och kraven på rening av allt det avlopps- och spillvatten som rinner ut på marken är minst sagt höga.

Det krävs rejäl utrustning för att hantera flödet av avlopps-vatten på Arlanda flygplats.
SSAB ställer höga krav

Ett av IFO Vattenrenings många uppdrag för industrin är uppförandet av en neutraliseringsanläggning för SSAB. Anläggningen hanterar och renar avloppsvatten som är såväl surt som nedsmutsat med oljor och annat. Med hjälp av lut och kalk justeras vattnets pH-grad i två steg. Därefter sker flockning med hjälp av polymer, slamavskiljning i lamellsedimentering, polering i sandfilter samt en avslutande reningsprocess via kolfilter.

- Uppdraget är komplext och och har ställt höga krav på såväl utrustning som kompetens, säger Åke Nordwall.

Reci valde IFO - igen: "Tryggt att låta IFO stå för hela konceptet"

I vecka 22 ska den vara klar, det nya reningssteget, eller Bio 2 som den kallas internt på Reci. Att IFO Vattenrening fick ansvar för att ta fram ett totalkoncept för anläggningen var en självklarhet. Åtminstone enligt Maurice Bourne, som är operativ chef för allt som har med vattenrening att göra inom Reci.
- Vår befintliga biologiska reningsanläggning härrör sig från 2000, berättar Maurice. Den har fungerat utmärkt i många år men 2004 var det dags för byte av bärmaterial och luftare.

- Vi fick kontakt med IFO Vattenrening som rekommenderade byte från tallriksluftare till rörluftare. Vi fastnade för IFOs bärmaterial som går att rensa och som ger en fantastisk reduktion av organiskt material i det första biosteget.

Tryggt att välja IFO
När det så var dags för nästa fas, Bio 2, vilket bland mycket annat innebär en förändring till kontinuerlig process kontaktade Maurice IFO Vattenrening.
- Det kändes som självklart att välja IFO igen, säger han. Genom arbetet med Bio 1 hade de visat att de har all nödvändig kompetens, gör ett professionellt jobb och dessutom ger en mycket bra service. Nu ska IFO byta bärlagret i Bio 2, bygga ny reaktor, byta ut lamellpaket och bygga till en ny lamell på utgående vatten. De står för hela konceptet och det känns minst sagt tryggt, konstaterar Maurice Bourne.Startsidan